آموزش مقدماتی نمایندگان

در این قسمت از آموزشها با روش های فروش بهتر بیمه نامه های عمر و همچنین آموزشهای حرفه ای تر در خصوص مطالب و مباحث فنی بیمه خدمت متقاضیان نمایندگی ارائه می گردد.

این آموزش شامل ۸ فایل آموزشی می باشد و امیدواریم با دریافت این آموزشها بتوانیم قدمی هرچند کوچک جهت آگاهی و روشن سازی آموزشها و در ادامه باعث ارتقا فرهنگ بیمه در میان هموطنان عزیز برداریم.

 

متقاصیان عزیز پس از پرداخت می توانند نسبت به دانلود فایلهای آموزشی اقدام نمایند.

سر فصل فایلهای آموزشی شامل:

۱- بیمه یک

۲- بیمه دو – بخش یک

۳- بیمه دو – بخش دو

۴ – جمع بندی بیمه یک و دو

۵- فروش مقدماتی بخش یک

۶- فروش مقدماتی بخش دو

۷- فروش مقدماتی بخش سه

۸- فروش مقدماتی بخش چهار

می باشند.

 

جهت دریافت راهنمای دانلود کلیک نمایید.
کاربران عزیزی که قبلا در سایت ثبت نام نموده اند از گزینه ورود بالای فرم استفاده نموده و وارد سایت شوند و لازم به ثبت نام مجدد برای دانلودهای بعدی نمی باشد.
۲۹,۰۰۰ تومان – خرید